HISTORIE NAŠEHO KLUBU

Začátky našeho klubu sahají do roku 1990, kdy po ukončení základní vojenské služby jsem se vrátil do oddílu karvinského Karate, ale ten se pod novým vedením začal více orientovat sportovním směrem a já hledal něco komplexnějšího, tradičnějšího a obohacujícího člověka i duchovně. Po oslovení Mirkem Penkalou jsme začali vést při DDM v Orlové kroužek sebeobrany a sami začali pod vedením sifu Pavla Trošáka pronikat do tajů Chan Shaolin Si & Dju su Kung fu. Pojetí, přístup k tréninku a možnost účasti na mezinárodních seminářích vedených mistry z Polska a Německa, které nás tehdy hodně obohatily. Ovlivnily můj přístup i pojetí mé následné trenérské práce a provází mne dodnes cestou v „martial arts“. Asi nejdůležitější moudro co mi můj sifu do života dal je:

„Buď sám sebou a dělej to tak jak to cítíš ty sám“

KAPITOLA I.
~ Speciálka ~

V roce 1995 jsem byl osloven mgr. Josefem Krystou, duchovním otcem, zřizovatelem a generálním ředitelem škol ochrany osob a majetku a přijal nabídku pro jeho karvinskou školu externě pracovat. Začal jsem působit jako instruktor speciální tělesné výchovy se specializaci na úderovou techniku, sebeobranu a survival. V té době jsem z časových důvodů musel opustit orlovský oddíl sebeobrany, o který se dále starali Mirek Penkala a odchovanec a opora oddílu Andrej Karafa.

Na škole SOŠ OOM Karviná studenti denního studia projevili zájem prohlubovat své dovednosti nad rámec určený osnovami STV (speciální tělesná výchova) a z tohoto zájmu vznikl předobraz hlavní části dnešního klubu, na škole tehdy zvaného „SPECIÁLKA“. Nejprve se jednalo pouze o tréninkové schůzky s cílem poskytnout možnost žákům v rámci svého volného času zdokonalit se v oblasti asijských bojových umění a sebeobrany. Pravidelné tréninky byly zaměřeny na všestranný rozvoj fyzické kondice, prohlubování a zdokonalování se v duchu CHAN SHAOLIN SI & DJU SU KUNG FU.

KAPITOLA II.
~ Survival ~

Od samého začátku jsme úzce spolupracovali se sifu Pavlem TROŠÁKEM (10.DAN/TOAN), který nám pomáhal při organizaci výcvikových akcí, odborného vedení a zkoušek na technické stupně před mezinárodní komisi. Jako zakládající člen sdružení International Survival Academy a šéftrenér české sekce Chan Shaolin Si & Dju su Kung fu organizoval mezinárodní odborné výcvikové semináře, které nám umožnily technický a odborný růst nejen v oblasti bojových umění ale i v oblastech survivalu, a to: potápění, skálolezení, speleoalpinismu, parašutismu. Dle zájmu byl organizován paravýcvik ukončen seskokem s výšky 800m na padáku typu JU95 na letišti v Benešově u Opavy, založili jsme tradici v konání třídenních kurzů přežití „SURVIVAL“ na území Malé Fatry, kde si mnozí již sáhli na dno svých sil. Začali jsme organizovat víkendové soustředění pro členy klubu, kde kromě tréninku se osvojovaly základy jednolanové techniky výstupu a sestupu, střelby, jezdilo se na koni…

KAPITOLA III.
~ Otevření kroužku Kung fu ~

Dalším milníkem v činnosti klubu byl rok 1999/2000. Jelikož studenti navštěvující náš klub začali celkem úspěšně reprezentovat v různých atletických, branných soutěžích a turnajích bojových sportů, projevila zájem i mimoškolní veřejnost o možnost cvičení v klubu. Proto jsem otevřel v roce 2000 kroužek Kung fu pro děti základních škol na ZŠ Dělnická, abychom pro klub získali nadšence s perspektivou dlouhodobějšího působení a možnosti vychovat další generaci „tahounů“ klubu. Rovněž došlo ke spojení se skupinou, která cvičila Chan Shaolin Si na ZŠ Cihelní, abychom spojili své sily a využili možnosti zázemí našeho klubu. Dodnes borci z cihelní Michal Kormanec, Honza Vicherek a Radek Figurný tvoří staré „hard“ jádro klubu.

Od roku 2001 jsme se začali pravidelně zúčastňovat soutěží, hlavně mezinárodních open turnajů martial arts konaných v Polsku. Junioři se specializují na disciplínu FOREM (kata), KICKBOX SEMICONTACT a SELF DEFENS (sebeobraně). Senioři se věnují kromě toho KICKBOXU a COMBAT KONG SAO. Každoročně se účastníme mezinárodních závodů pořádaných organizaci IBF, IMAF, KONG SAO… V roce 2002 a 2003 jsme zorganizovali v Karviné turnaj bojových umění s účastí polských borců. A v létě 2003 jsme uskutečnili týdenní klubové soustředění v chorvatském Rabac-u.

V roce 2006 jsem z pověření svého sifu vedl v Polsku jednání o vzniku a statutu českých klubů v nově vznikající mezinárodní federaci a následně spolu s kluby z Dolní Lutyně a Krnova, cvičícími styl CHAN SHAOLIN SI & DJU SU KUNGFU, stali členy této mezinárodní federace: International Budo do Federation

V sezóně 2011-12 jsme začali působit v nových prostorách SOŠ Ochrany Osob a Majetku, která se přestěhovala do prostor Obchodní Akademie v Karviné. Tam jsme za léto 2011 vybudovali z obyčejné neudržované tělocvičny důstojný prostor pro cvičení, včetně posilovny. Rovněž jsem rozšířil nabídku klubu o kondičně pojaté tréninky „KOPBOXINGU“, které byly primárně určené laické veřejnosti pro budování kondice pomocí kombinací a technik bojových umění, posilování, strečinku, jógy a Qi Gongu a práci na boxovacích pytlech i základech sebeobrany.

Bohužel vzhledem k neschopnosti vedení SOŠ OOM jasně definovat výši pronájmu, tendencí zneužívání vybavení klubu poskytovat třetím stranám, znemožnění klubu mít řádnou nájemní smlouvu s městem, které je vlastníkem objektu a navádění k nestandartnímu vedení účetnictví jsme se na členské schůzi dohodli k 31. 10. 2012 opustit stávající prostory a ukončit jakoukoliv spolupráci se SOŠ OOM Karviná.

Od listopadu 2012 jsme na základě korektního jednání a vstřícnosti vedení Obchodní Akademie Karviná využili nabídky užívat prostor jejich posilovny a vlastními silami jsme zde vybudovali M.A.G. – Martial Arts Gym. Zde jsme vytvořili základnu, kterou jsme díky grantovým programům Nadace OKD „Srdcovka“ a fondu primátora města Karviné vybavili vším potřebným pro kvalitní trénink. Rovněž jsme tyto prostory svépomoci s pomocí firmy našeho člena Truhlářství Michal Kolibač estetizovali, abychom vytvořili příjemné prostředí jak pro naše aktivity, tak i pro studenty Obchodní Akademie Karviná.

Bohužel došlo v polovině března 2014 ke změně vlastníka Obchodní Akademie, kterým je tatáž osoba, co klubu způsobovala v minulosti výše zmíněné problémy. Ihned po převzetí „moci“, začala klubu opět škodit. Naštěstí se vedení klubu z minulosti poučilo, a mělo připraven záložní plán pro tento případ. A tak jsme opět k 1. dubnu 2014 přesídlili do nového DRAGON GYM-u, který provozujeme na Střední průmyslová škole v Karviné. Zatím jsme se zde setkali s naprosto férovým a vstřícným přístupem ze strany vedení i zaměstnanců.

V roce 2015 jsme díky grantovým programům Nadace OKD, podpory statutárního města Karviné a Moravskoslezského Kraje obnovili tradici „open“ turnajů bojových umění, který je unikátní svoji nezávislosti na federacích a v rámci svých soutěžních disciplín dává možnost setkání a soutěžení různým stylům a druhům bojových umění.

Pod patronací grandmastera Zbigniewa Ježe a Pavla Trošáka (10 TOAN/DAN) jsme zastřešeni těmito světovými organizacemi: Martial Arts Association – International (MAA-I) a International Budo-Do Federation. Dále úzce spolupracujeme s organizacemi: KONG SAO, BIG BUDO POLSKA, Internacional Budo Federacion (IBF) a nově CZECH SHAOLIN TEMPLE.

Dalším významným posunem bylo díky pomoci naši bývalé členky Natálii Goldwin Nastulczykové, která žije a cvičí v USA, zorganizování workshopu v roce 2015 s Philipem Sahagunem (reprezentant USA, 35. generace šaolinských mnichů), který díky svému výcviku za zdmi kláštera Shaolin v Číně nás fundovaně zasvětil do klášterního života i zdejšího stylu kung fu. V srpnu 2018 jsme díky této spolupráci byli členy tréninkového kempu v Číně organizovaného v prestižní škole SHAOLIN LUOHAN YUAN a v klášteru SHAOLIN, kde jsme trénovali pod vedením mistrů výše zmíněných destinací.

Zpracoval:

Jaroslav Szweda

Dragon Club Karviná, z.s.
+420 720 380 694

Dragoncupcz@gmail.com

Údaje:
IČO:27025870, neplátce DPH
Karviná, Divišova 2823/16, 73301