„Tvrdou práci je potřeba také občas zkombinovat i se zábavou a nadšením.“

~ Soutěžní činnost ~

Smysluplnou motivací pro všechny, kteří se věnují určitým činnostem, patří bezesporu soutěže, kde se soutěžící setkávají s danou komunitou, která se také věnuje daným koníčkům, aktivitám, sportům, a díky tomu, že se setkávají, dostávají do svého povědomí, jakých výkonů jsou lidé schopni dosáhnout, budou-li se dané oblasti věnovat na sto procent. Ovšem, nejde jen o již zmíněnou motivaci, nýbrž jde také o aplikaci vlastních dovedností a schopností do reálného “souboje”, kde soutěžící jsou mnohdy motivování vytvořenou atmosférou, okolím a také onou vnitřní motivací, aby ony dovednosti a schopnosti vybrousili v průběhu velice krátké chvíle do ještě větší dokonalosti, což poskytuje skvělou příležitost posunout se zase o kousek dále na své cestě bojovníka.


Náš klub se účastní soutěží v bojových uměních již od roku 2002, kdy se pravidelně každý rok účastníme nejen místních soutěží, ale také Evropských a Světových mistrovství a pohárů. Samozřejmostí je také účast členů klubu reprezentující klub také na „vedlejších“ soutěžích, jako jsou běžecké závody, střelba, silové čtyřboje, a další…

~ Kultura ~

K bojovým uměním odjakživa patří určitá kultura, většina lidí všechna bojová umění spojují s prvky buddhismu, neboť bojová umění jsou velice často známa tím, že vycházejí z uceleného výukového systému využívaného v chrámu Shaolin, kolébce bojových umění v Číně, kde se prvky buddhismu bezesporu vyskytují a jdou ruku v ruce se samotným bojovým uměním.

V klubu se tomuto snažíme jít naproti a snažíme se poznávat nejen bojová umění, ale i kulturu, díky čemuž obohacujeme ducha bojového umění i o nové přátelé, nové zkušenosti, poznatky a také bezesporu i trochou zábavy. 😉

Součástí kultury jsou také akce, kterých se účastníme, nebo které sami, jako klub, pořádáme. Největším potěšením však pro mladé bojovníky jsou ocenění za sportovní výkony například akce „Sportovec Roku města Karviné“, aj…

~ Survival ~

V klubu se od počátku našeho působení věnovala velká část aktivit právě survival aktivitám, kde jsme jako klub tradičně měli akce, jako je několikadenní přežití na Malé Fatře, výšlapy, výběhy na horách… Ovšem survival není vždy jen o horách, každý bojovník musí umět zvládat mnohé aspekty života, proto se v klubu věnujeme také ostré střelbě, střelbě z foukaček, vzduchovek a luku, dále se učíme potápět, podstupujeme záchranářský trénink, lezeme po skalách, trénujeme ve vodě, otužujeme se v chladu, a je toho skutečně mnoho, vždy je to jen o chuti něco podniknout! 😉

~ Vzdělávání ~

Věříme, že cílem je cesta, a právě proto jdeme cestou neustálé kultivace těla a mysli, kdy se neustále vzděláváme a zkoušíme nové poznatky aplikovat v praxi. Skrze vzdělávání se setkáváme s mnoha mistry a zkušenými lektory, kteří mají poznatky z jiných oblastí, než kterým se sami věnujeme a proto je to vždy skvělé vzájemné obohacení těch, kteří se skutečně snaží dosáhnout onoho „mistrovství“ v tom, čemu se věnují.

V klubu se snažíme takovéto lidi, „srdcaře“, zvát, aby nám předali své zkušenosti, jako byl třeba shaolinský mnich z Číny Shi Yan Xu, Philip Sahagun a Natalie Goldwin z USA, Martin Lee vedoucí školy Shaolin v ČR, a mnoho dalších zkušených lektorů, osobností…

Sami také poskytujeme pro zájemce své vlastní semináře, které jsou vždy na určitá témata, kdy se v posledních letech zejména zabýváme tématikou sebe-poznání skrze meditaci a technikami energetické stimulace Qi-gongu.

Co se týče klubových aktivit, jedny z nejdůležitějších vzdělávacích akcí jsou takzvané „páskování“ aneb technické přezkoušení na vyšší technické stupně, kdy jsou členové klubu před komisí přezkoušeni ze svých dovedností, a jsou jim dle zásluh uděleny vyšší technické stupně, které postupně vedou k černému pásu, kde začíná „cesta bojovníka“.

~ Zábava ~

Ať si každý říká, co chce, ale přece jen zábava patří k jednomu z nejdůležitějších aspektů života vůbec, a v bojových uměních si bezesporu zábava také zaslouží mít své důstojné místo. Zábavou se člověk velice dobře učí, avšak vždy by i ta zábava měla mít svůj účel, ať už je to uvolnění stresu, nebo cílený trénink formou her …

V klubu pravidelně pořádáme tréninkové soustředění, členské schůze, pořádáme v rámci pravidelných tréninků různé pohybové a dovednostní hry a soutěže… zkrátka o zábavu je vždy ve správný čas na správném místě postaráno. 😉

~ Nadcházející události a novinky klubu ~

Všechny akce jsou vždy pořádány jako události na Facebookovém profilu zde.

„Zveme Vás mezi nás!“
Team Dragon Club Karviná

Dragon Club Karviná, z.s.
+420 720 380 694

Dragoncupcz@gmail.com

Údaje:
IČO:27025870, neplátce DPH
Karviná, Divišova 2823/16, 73301