DC Akademie

Vzdělávací kurzy trenérů

~ Dragon Club Karviná ~

V letošním roce (2021) jsme díky finanční pomoci formou dotací od Nadace OKD a města Karviná věnovali mnoho úsilí pro rozvojové činnosti klubu, které v následujících letech uplatníme v praxi v rámci našich klubových aktivit. Hlavními 2 prioritami bylo vytvoření výukové sekce online, která se spustí již v lednu s výukovými materiály dostupnými zatím pro členy klubu a postupem času také i pro širokou veřejnost a druhou prioritou bylo vzdělávání hlavních trenérů – čemuž se z části budeme věnovat v tomto článku. 🙂

Díky podpoře: Statutární město Karviná

Našim hlavním dlouhodobým partnerem našeho klubu, na kterého se můžeme spolehnout a bez kterého by to nešlo, je statutární město Karviná, které nás podporuje formou dotací pro tělovýchovné a sportovní aktivity.

Díky podpoře: Nadace OKD

Našim dlouhodobým partnerem našeho klubu je také Nadace OKD, která podporuje mnoho našich projektů, kterým se nyní věnujeme a které jsme úspěšně dokončili, ať už to byly některé ročníky projektu Dragon Cup, mezinárodní soustředění, nákup tréninkových pomůcek, … 

Akreditovaný kurz jógy

~ VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ ~

Přemýšleli jsme, jak nejvhodněji aplikovat již obsáhlé znalosti a zkušenosti našich trenérů tak, aby to utvářelo skutečně smysluplný a ucelený obraz, a nejvhodnější variantu jsme spatřili právě v propojení tradiční jógy, která velmi úzce souvisí také s bojovými uměními, neboť právě z moudrosti dávné jógy ony tradiční bojová umění mnohdy vychází, tedy kultivace sebe sama na všech úrovních – tělo (zdraví, vitalita, síla, flexibilita), mysl (koncentrace), povaha (uvědomění si a kontrola emocí, chování) a vědomí (meditace). Dá se tedy říci, že podstata jógy, tak i qi-gongu, zenu, je téměř shodná, jen je zde aplikován jiný přístup k dosažení moudrosti v ní obsažené.
V České republice jsme udělali analýzu trhu, jaký kurz by byl pro nás nejvhodnější a narazili jsme na akreditační kurz v Olomouci, kde učí přímo učitel jógy z Indie, který velkou část svého života strávil v Ashramech pod vedením Osha, který je považován za jednoho z velkých mudrců. Prohlédli jsme si detaily kurzu, recenze, a celkově jsme si řekli, že to vypadá, jako perfektní nabídka a že se do toho pustíme naplno – Nelitujeme toho!!! 

KABIR YOGA

“Unikátní a speciálně sestavený kurz kombinuje tradiční a moderní pojetí jógy.

Moderní, vědecky ověřené, poznatky ze západního světa (fyziologické nastavení a napřímení jednotlivých segmentů těla, terapeutické využití pozic) kombinuje s tradičním, východním chápáním Prány (životní energie). Díky této kombinaci posturálního napřímení a dechu tak může Prána volně plynout a umožňuje nám zůstat ve stavu tady a teď.”

V průběhu kurzu, kterého se konkrétně účastnil Marek Szweda, se díky otevřenosti a přívětivosti lektora Kabira Bharti, kterého provázeli také další lektoři specializující se přímo na fyziologii jógy, stravu, první pomoc a další aspekty jógy, jsme dokázali obsáhnout právě onu propojenost jógy s uměním zenu, qi-gongu a bojovými uměními celkově. Přece jenom, nikdy jedno není úplně oddělené – ale souvisí to, jen jsou to různé způsoby, jak dané kultivace dosáhnout.
Tedy, abychom článek shrnuli – kurz jógy úspěšně dne 5.12.2021 dokončen a od ledna se naplno pustíme do lekcí, kde využijeme nejen letošní projekty vzdělávání, ale také projekty z minulých ročníků, díky kterým jsme mohli pořídit krásné vybavení do naší tělocvičny s touto tématikou pro vytvoření příjemné atmosféry pro kultivaci sebe sama. Těšíme se, až všechny znalosti a zkušenosti aplikujeme v praxi!
Zároveň s kurzem jógy lektoři (Jaroslav a Marek Szweda) absolvují masérské kurzy, které budou zakončeny akreditační zkouškou, což doplní jejich znalosti o detailní anatomii a nápravu případných bolestí, relaxaci těla a urychlení regenerace mezi tréninkovými jednotkami. Jsme zastánci toho, že je-li student v nesnázích, trenér by měl být schopen mu pomoci – tedy musí být vzdělaný, zkušený a neustále rozvíjet své dovednosti a schopnosti, ale také bezesporu musí být znalý k tomu posoudit danou situaci a případně také poslat daného studenta k profesionálnímu lékaři! :)) Což doufáme, že nebude nikdy potřeba.

„Zveme Vás mezi nás. :)“

Team Dragon Club Karviná