DC Akademie

Workshop sebe-poznání: Channeling

~ Dragon Cultivation ~

O channelingu slyšíme poslední dobou ve společnosti velmi často. Je to jedna z nejstarších “duchovních jogínských” praktik, kdy se člověk skrze své vědomí napojuje na určité informační pole – ať už je to naše vlastní podstata, příroda, bohové, duchovní bytosti, Zdroj, komunikace s naším vlastním tělem, nebo ať už je to channeling formou vzájemného soucitu, jakožto propojení mezi lidmi vedoucí k porozumění. – Možná jste slyšeli o Múze umělců, nebo jste slyšeli, jak v legendách bohové z Olympu propůjčovali lidem božskou inspiraci. Právě o tom tento workshop byl. 🙂

V tomto workshopu jsme se nechali vést hlubší moudrostí a společně jsme se provedli do podstaty sebe sama.
Celkem se workshopu zúčastnilo 11 osob a 1 asistenční strážce – pes! 😉